× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

WSzZ w Płocku

Poradnia diabetologiczna - Przychodnia specjalistyczna

Informacje o komórce

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Poradnia diabetologiczna

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Diabetologia


Adres

24-3646100 3646105
Medyczna 19
09-400 Płock

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1